Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 2. 2019

O2/2019

vypracovanie DRS mostných zariadení s prehliadkou, vrátane zameraní, potrebných odvrtov, in-situ skú

4 910,00 EUR štyritisícdeväťstodesaťeur

ProPonti, s.r.o.

Združenie obcí Zelená cesta

28. 1. 2019

O1/2019

Vypracovanie štúdie - investičného zámeru cyklotrasy Zelená cesta Piešťany - Vrbové namiesto nevyuží

4 790,00 EUR štyritisícsedemstodeväťdesiat

Nvia, s.r.o.

Združenie obcí Zelená cesta

19. 12. 2017

02/2017

Vypracovanie výškopisného a polohopisného zamerania telesa železničnej trate Piešťany - Vrbové

5 650,00 EUR

Geo - HaJ, s.r.o.

Združenie obcí Zelená cesta

1. 8. 2017

01/2017

webhosting a dizajn webstránky

200,04 EUR

Websupport, s.r.o.

Združenie obcí Zelená cesta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partneri

Foto