Členstvo a podpora

zelena cestaSOŠ RakoviceINTER Academy Camp

Kraj zážitkov - TTSKgood idea slovakiadohovor primátorov a starostov

regionálna rozvojová agentúra hlohovec piešťany

Podujatia mikroregiónu

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Obsah

Preventívne opatrenia voči šíreniu koronavírusu:

Vláda Slovenskej republiky schválila na obdobie od 8.4.2020 do 13.4.2020 zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti!!!

Výnimky sú na:

- obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,

- cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt,

- cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu,

- cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným,

- pobyt v prírode v rámci okresu,

- cestu na pohreb blízkej osoby,

- cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný, môže ísť o cestu len v rámci okresu.

Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy.

Ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane, s čím bude spojené značné zdržanie na komunikáciách, preto naozaj NECESTUJTE medzi okresmi, ak to nie je nevyhnutné a ak sa na vás nevzťahuje jedna z hore uvedených výnimiek.

Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom a platnou pracovnou zmluvou.

Polícia bude kontrolovať osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti – a to platí aj pre všetky osoby nachádzajúce sa vo vozidle.

Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška do výšky 1 000 eur).

Všetky ostatné nariadenia zostávajú v platnosti.

Buďme prosím zodpovední a ohľaduplní voči ostatným a dodržiavajme všetky nariadenia, ktoré sú prijaté nie za účelom nášho obmedzenia ale ochrany tých najviac ohrozených.

 

SENIORI, SME TU PRE VÁS!

Šírte spolu s nami a Ministerstvom vnútra SR leták pre seniorov:

- zverejnite ho na svojom Facebooku alebo Instagrame (kreativite sa medze nekladú),

- zatelefonujte svojim starkým, rodičom, príbuzným a prečítajte im obsah letáku,

- ak máte možnosť, vytlačte leták a vhoďte ho komukoľvek do poštovej schránky.

*prílohu letáku v PDF verzii nájdete pod názvom seniori_sme_tu_pre_vas tu: https://prevenciakriminality.sk/p/brozury

 

covid-19 - seniori

 

Úradné hodiny na obecných úradoch v MNH - zmena od 01.04.2020:

V obciach MNH, ktorým zabezpečuje výkon niektorých kompetencií (najmä stavebného úradu) Spoločný úrad samosprávy (Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šípkové, Šterusy, Trebatice, Veľké Kostoľany a Veselé) dochádza k zmene v uzatvorení obecných úradov:

menované obecné úrady budú v obmedzenom režime podateľne a nevyhnutných úkonov (overenie podpisu na bankové, súdne účely a pod.)

otvorené v pondelok a v stredu od 09:00 do 12:00 hod.

Upozornenie: Nebude možné platiť dane a poplatky za odpad v hotovosti!!!

(to je možné naďalej len elektronicky v obciach kde boli doručené rozhodnutia)

Napriek tomuto ústretovému kroku, ktorý bol prijatý najmä na preberanie žiadostí a podkladov pre stavebné účely, prosíme každého, aby potrebu návštevy obecného úradu zvážil.

Samozrejme je pri návšteve obecných úradov potrebné dodržiavať všetky platné hygienické predpisy. Vstup bez rúška, alebo iného prekrytia úst a nosa nebude umožnený. Postupujte podľa osobitných pokynov každého z úradov.

Mestský úrad Vrbové a Obecný úrad Kočín-Lančár zostávajú pre verejnosť naďalej uzatvorené. Podľa pokynov minimálne do 09.04.2020.

Všetky ostatné prijaté obmedzenia zostávajú v platnosti až do odvolania.

Naďalej platí aj uzatvorenie Spoločného úradu samosprávy, ktorého kancelárie sú v budove Daňového úradu, pre verejnosť.

 

Spoločné opatrenia členských samospráv MNH na základe stretnutia 13.03.2020:

 • Obecné a mestský úrad budú zatvorené. Vybavovanie stránok len telefonicky a elektronicky. Na základe telefonického dohovoru bude vybavený len matričný prípad – pohreb.
 • Kultúrne domy a všetky verené obecné a mestské priestory a priestranstvá (ihriská, športoviská...) – uzatvorené pre všetky akcie, aktivity, stretnutia.
 • Stavebný úrad – spoločný úrad samosprávy – zatvorený. Vybavovanie len elektronicky a telefonicky. Doriešia sa len neodvolateľné už zvolané konania. Nové konania sa nebudú zvolávať.
 • Hostince – zavrieť všetky, ak sa tam nevarí. Otvorené len reštaurácie a hotely podľa nariadenia.
 • Školstvo – podľa usmernenia Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra.
 • MNH, MAS – kancelária je pre verejnosť zatvorená.
 • Ostatné podľa nariadení vyšších správnych orgánov.

Všetky opatrenia platia po dobu vyhlásenej mimoriadnej situácie 14 dní, prípadne sa predĺžia.

 

Správa zo dňa 11.03.2020:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami voči šíreniu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, prosíme všetkých návštevníkov nášho regiónu, aby sledovali webové stránky jednotlivých obcí a kultúrnych pamiatok, nakoľko minimálne do 20.03.2020 dochádza k obmedzeniu ich prevádzky alebo uzatvoreniu pre verejnosť. Súčasne sa ruší väčšina kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Obmedzenie prevádzky pre verejnosť sa týka aj obecných či mestských úradov a kancelárie Mikroregiónu nad Holeškou a MAS Holeška, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja v Rakoviciach. Prosíme pre to, aby ste využívali kontakt výhradne telefonicky, príp. emailom.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

OPATRENIA MIEST A OBCÍ V TTSK NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU:

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/opatrenia-miest-a-obci-v-ttsk-na-zamedzenie-sirenia-koronavirusu/?fbclid=IwAR0XfQKzMzjNJUCW-JESfVJhhKDmBG33yARc5CbDueCdUA8T0fUuEr9l-Ow

Zároveň prosíme obyvateľov nášho regiónu o zachovanie pokoja a o dodržiavanie odporúčaní úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Viac informácií po kliknutí na leták:

covid-19-1

covid-19-2covid-19-3

Mapa Mikroregiónu nad Holeškou