Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Členovia

P.č. Obec IČO DIČ Starosta/primátor Počet obyvateľov k 01.01.2019
Meno Priezvisko
1. Borovce 00312304 2020530842 Ivan Šiška 1039
2. Dolný Lopašov 00312452 2020530853 Mário Beblavý 993
3. Dubovany 00312479 2020530875 Miroslav Michalčík 1034
4. Chtelnica 00312584 2020530886 Ján Horváth 2584
5. Kočín-Lančár 00312657 2020530897 Štefan Lányi 509
6. Krakovany 00312681 2020530908 František Klinovský, Mgr. 1465
7. Nižná 00312801 2020530930 Kamil Mikuš 551
8. Ostrov 00312827 2020530941 Jozef  Tkácz 1206
9. Rakovice 00312916 2020530985 Dušan Daloš 592
10. Šípkové 31827322 2020396246 Janka Miškufová 307
11. Šterusy 00800163 2020538091 Štefan Madunický 502
12. Trebatice 00313106 2020531007 Juraj Valo, Mgr. 1338
13. Veľké Kostoľany 00313149 2020531018 Gilbert Liška, Mgr. 2790
14. Veselé 00313165 2020531029 Viera Šipková 1204
15. Vrbové 00313190 2020531040 Ema Maggiová, Dott. Mgr. 5825
Celkový počet obyvateľov: 21939

 

Riadny členovia:

Obec Borovce

erb obce Borovce

Obec Dolný Lopašov

erb obce Dolný Lopašov

Obec Dubovany

erb obce Dubovany

Obec Chtelnica

erb obce Chtelnica

Obec Kočín - Lančár

erb obce kočín - Lančár

Obec Krakovany

erb obce Krakovany

Obec Nižná

erb obce Nižná

Obec Ostrov

erb obce Ostrov

Obec Rakovice

erb obce Rakovice

Obec Šípkové

erb sipkove

Obec Šterusy

erb obce Šterusy

Obec Trebatice

erb obce Trebatice

Obec Veľké Kostoľany

erb obce Veľké Kostoľany

Obec Veselé

erb obce Veselé

Mesto Vrbové

erb vrbove

 

Čestné členstvo:

SOŠ Rakovice sos rakovice

Partneri

Foto