Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 10. 2023

Zmluva o dielo

2023/03

4 405 200,00 EUR

OHLA ŽS, a.s.

Združenie obcí Zelená cesta

18. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.07.2022

Dodatok č. 1/2023

7 200,00 EUR

LEDAS, s. r. o.

Združenie obcí Zelená cesta

10. 5. 2023

Zmluva o spracovaní účtovníctva

2023/02

200,00 EUR

LK Accounting s. r. o.

Združenie obcí Zelená cesta

23. 3. 2023

Zmluva o Platobnej karte

2023/01

Neuvedené

Združenie obcí Zelená cesta

Slovenská sporiteľňa, a.s.

22. 7. 2022

Mandátna zmluva

MZ 1/2022

4 800,00 EUR

LEDAS, s. r. o.

Združenie obcí Zelená cesta

19. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 846309008-2-2020-NZsPS zo dňa 16.03.2020

Dodatok č. 1/2022

Neuvedené

Združenie obcí Zelená cesta

Železnice Slovenskej Republiky

15. 7. 2020

Zmluva o dielo

ZoD 1/2020

80 280,00 EUR osemdesiattisícdvestoosemdesiateur

Nvia, s.r.o.

Združenie obcí Zelená cesta

25. 3. 2020

Nájomná zmluva č. 846 309 008 – 2 - 2020-NZsPS

846 309 008 – 2 - 2020-NZsPS

6 338,01 EUR šesťtisíctristotridsaťosemeurjeden cent

Združenie obcí Zelená cesta

Železnice Slovenskej Republiky

22. 6. 2017

Zmluva o elektronickej službe Business24

2/2017

Neuvedené

Združenie obcí Zelená cesta

Slovenská sporiteľňa, a.s.

22. 6. 2017

Zmluva o účte Komunál

1/2017

Neuvedené

Združenie obcí Zelená cesta

Slovenská sporiteľňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partneri

Foto