Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2021

Zmluva o zabezpeceni sluzieb v odpadovom hospodarstve

Zml 01/2021

podľa cenníka platného ku dňu podpisu zmluvy

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Obecná kanalizačná, s.r.o.

28. 1. 2021

Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci

KFV 01/2021

9 000,00 EUR deväťtisíc

MAS Holeška

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partneri

Foto