Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 5. 2019

Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k stavbám

1/2019

84 000,00 EUR osemdesiatštyritisíc

LEGUSEM pt, a.s.

Združenie obcí Zelená cesta

30. 8. 2018

Kúpna zmluva

1/2018

32 384,00 EUR tridsaťdvatisíctristoosemdesiatštyri

JArmila Malinová, Vojtech Hornák, Ing. Vladimír Straka, Peter Straka, Gabriela Molnárová

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

10. 7. 2017

ZMLUVA O DIELO

EA OPKZP KY 025

1 195,20 EUR Jeden tisíc sto deväťdesiatpäť eur a 20 centov

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Premier Consulting EU, s.r.o.

25. 4. 2016

Zmluva o bežnom účte

01/2016

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partneri

Foto