Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Výzvy na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zákazka na poskytnutie služby
„Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu: Cyklotrasa Mikroregiónu nad Holeškou – Etapa A: Cyklocesta Holeška“

 

Názov organizácie: Združenie obcí Cyklocesta Holeška
Sídlo organizácie: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
IČO: 52017176
DIČ: 2120870730
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK06 0900 0000 0051 5038 5906

 

Výzva na stiahnutie v PDF.

Návrh uchádzača v PDF a v DOCX.

 

Partneri

Foto