Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Kontakty

Adresa:
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Borovce 168
922 09  Borovce

IČO: 50305611
DIČ: 2120257579
 

email:
odpady@holeska.sk

Združenie nie je platcom DPH.

funkcia meno a priezvisko e-mail mobil
predseda Ivan Šiška starosta@borovce.sk 00421 905 275 893
prevádzkový manažér Ing. Peter Radošinský peter.radosinsky@gmail.com

00421 907 154 608

projektový  manažér Lukáš Pavlech, MBA manazer@holeska.sk

00421 915 700 978

Partneri

Foto