Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Kontakty

Sídlo združenia:
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Borovce 168
922 09  Borovce

Korešpondenčná adresa:
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi
Ulica Gen. M. R. Štefánika 174/43
922 03 Vrbové

 

IČO: 50305611
DIČ: 2120257579

Združenie je v časti činnosti platca DPH.

 

email:
podatelna.odpady@holeska.sk

 

funkcia meno a priezvisko e-mail mobil
predseda Ivan Šiška starosta@borovce.sk 00421 905 275 893
prevádzkový manažér Ing. Peter Radošinský peter.radosinsky@gmail.com

00421 907 154 608

Partneri

Foto