Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Dokumenty

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zo dňa 30.06.2016

nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,53 MB

Návrh VZN o odpadoch v členských obciach ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi - zo dňa 24.05.2016 vo formáte docx

vzor vzn o odpadoch - mnh_verzia 3.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 42,42 kB

Návrh VZN o odpadoch v členských obciach ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi - zo dňa 24.05.2016 vo formáte pdf

vzor vzn o odpadoch - mnh_verzia 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,07 kB

Potvrdenie o registrácii_2017

OU_PN_registrácia na odpady_2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB

Potvrdenie o registrácii_2022

Potvrdenie o registrácii_ZOHTNO_06092022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,78 kB

Prevádzkový poriadok kompostárne

Prevádzkový poriadok kompostárne.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,04 MB

Stanovy Združenia obcí Holeška_odpady_2016

stanovy_zohtno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,24 kB

Stanovy Združenia obcí Holeška_odpady_2022

Stanovy ZOHTNO z 30032022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,64 MB

Súhlas na prevádzku kompostárne

R_Súhlas na prevádzku kompostárne OU-PN-OSZP-2020_009697-003.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,2 MB

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnanie ZOHTNO_19.12.2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB

Partneri

Foto