Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Orgány OZ

  1. Výkonný výbor:

Ing. Peter Radošinský, starosta obce Chtelnica
Dušan Daloš, starosta obce Rakovice
Mgr. Juraj Valo, starosta obce Trebatice
Ing. Jozef Svetlík, OFK Trebatice
Mgr. Peter Plaček, Datvia, s.r.o.
Mgr. Barbora Bocánová, OZ Naša Chtelnica
PhDr. PaedDr. Daša S. P. Krammer, PhD., Asociácia pracovníkov v pomáhajúcich profesiách

  1. Predseda OZ:

Ing. Peter Radošinský, starosta obce Chtelnica

  1. Podredseda OZ:

Ing. Jozef Svetlík, OFK Trebatice

  1. Revízna komisia:

Bc. Zdenka Vlkovičová, starostka obce Šterusy
Ing. Juraj Bielik, TJ Slovan Ostrov
Mgr. Juraj Filo, FK Krakovany

Partneri

Foto