Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

História

Občianske združenie Holeška vzniko registráciou dňa 09.05.2014.

Cieľom združenia je:

 1. Zabezpečovanie a koordinovanie vzájomnej súčinnosti rozvoja obcí združenia, iných právnických a fyzických osôb v oblastiach:
 2. rozvoj občianskeho života, účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj miestnej samosprávy,
 3. skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov regiónu,
 4. ochrana životného prostredia,
 5. ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva,
 6. práca s deťmi a mládežou, skvalitňovanie podmienok na výchovu a vzdelávanie,
 7. zabezpečovanie sociálnych a zdravotných potrieb obyvateľov,
 8. podpora podnikania a služieb,
 9. rozvoj technickej a dopravnej infraštruktúry,
 10. rozvoj turizmu a cestovného ruchu,
 11. vytváranie partnerstiev a spolupráce s občianskymi združeniami, inštitúciami a inými právnickými subjektmi, cezhraničná spolupráca,
 12. propagácia a prezentácia regiónu,
 13. spracovanie kritérií spôsobilosti pre chod miestnej akčnej skupiny,
 14. získavanie nenávratnej pomoci pre spracovanie mikroregionálnych stratégií a rozvoja územia. 

Partneri

Foto