Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Cirkevné oznamy

Kedy: 5. 2. 2023 9:00 - 10:00

Kde: Kostol sv. Cyrila a Metoda

kostol

Oznamy z farnosti Veselé a filiálky Rakovice
Sväté omše – vysielané STREAM /YOUTUBE/
z farského Kostola sv. Bartolomeja vo Veselom.

Typ akcie: cirkevný (cirkevné stretnutie, cirkevné stretnutie, rímskokatolícka bohoslužba, rímskokatolícka bohoslužba)
Bezbariérový vstup na akciu Akcia je vhodná pre deti
Sväté omše slúžené vo Veselom v nedeľu a v sviatky budú vysielane aj  online.
Úmysly apoštolátu na mesiac:  január

Úmysel Svätého Otca:
     Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedka mi Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel našich biskupov:
     Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.

Myšlienka na týždeň:
     Rob to, čo dokážeš, a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.

sv.  Augustín

Sväté omše:
Začiatky a úmysly sv. omší:  29. január - 5. február 2023, farnosť Veselé, filiálka Rakovice.
Nedeľa 29. január 9:00 hod. + Vít Hochel, Anna a ostatná rodina z oboch strán
Štvrtok 2. február 16:00 hod.
17:00 hod.
- poklona k Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
+ Prosba o Božiu pomoc pre Annu
Nedeľa 5. február 9:00 hod. + Ján Krajčo, manželka Filoména
a rodičia z oboch strán
Liturgický kalendár:
Pondelok sv. Martina panna a mučenica spomienka
Utorok sv. Ján Bosco kňaz a patrón mládeže spomienka
Streda sv. Tatiana mučenica spomienka
Štvrtok sviatok Obetovania Pána nekrikázaný sviatok
Piatok sv. Blažej biskup spomienka
Sobota sv. Veronika   spomienka
Nedeľa sv. Agáta panna a mučenica 5. nedeľa v cezročnom období
Oznamy:
 •   tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, kto chce prijať svätú spoveď, môže tak urobiť v hociktorý pracovný deň pred svätou omšou, v Rakoviciach spovedám vo štvrtok od 16:00 hod. a vo Veselom v piatok od 17:00 hod., pričom bude k poklone vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa končí v stredu 25. januára svätou omšou, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky;
 •   chorých vyspovedám v Rakoviciach v stredu a vo Veselom v piatok dopoludnia;
 •   účastníci Synody a ostatní záujemci ste srdečne pozvaní na Spoločné stretnutie v priestoroch fary v piatok 27. januára po svätej omši o 18:40 hod.;
 •   ak sa chcete pridať k Ružencovému bratstvu, nechajte prosím na seba kontakt v sakristii v Rakoviciach i vo Veselom; na službu upratovania, ohláste sa prosím v sakristii, prípadne sa vo Veselom dopíšte na nástenku pri vchode do kostola;
 •   katechisti neokatechumenátnej cesty a pán farár farnosti sv. Cyril a Metod v Piešťanoch nás srdečne pozývajú na Katechézy pre dospelých a mládež, ktoré sa začnú 30. januára 2023 a budú bývať každý pondelok a stredu od 19:00 hod. v pastoračnej miestnosti vedľa kostola;
 •   záznam z Vianočného koncertu manželov Benjamína a Renátky Kollárových v Rakoviciach, si môžete pozrieť na webovej stránke farnosti, k dispozícii sú aj fotografie v galérii webstránky;
 •   prosba– vzhľadom k neľahkej situácii a drahým energiám Vás prosím, aby sme boli čo najšetrnejší aj v našich kostoloch, nakoľko od Nového roka budú aj nám zvýšené zálohové platby za elektrinu a plyn, preto aj pred svätými omšami budeme intenzívnejšie svietiť až15 minút pred začiatkom, dovtedy budú
  osvetlené kostoly minimálnym spôsobom, rovnako Vás prosím o šetrenie pri upratovaní a zdobení
  kostolov, teplota v našich kostoloch bude nižšia, preto sa prosím teplejšie oblečte;
 • pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa ku katolíckej viere prihlásilo 55,8 % veriacich. V roku 2011 to bolo 62,02 %. Novým trendom je výrazný rast ľudí bez vyznania – v roku 2021 to bolo už 23,8 %.
 •    cirkevné obdobie
 •    farské oznamy;
 •    štatút farskej rady;
Kontakt:
 •    vdp. Peter Kuljaček, 922 08 Veselé 76, telefón: 033 77 96 121, mobil: 0907 168 251

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Kostol sv. Cyrila a Metoda, č. 202, Rakovice, 92208

Časová náročnosť

Doba trvania: 60 minút

Organizátor

Rímsko katolícka Cirkev
Zdroj: Obec Rakovice
Dátum vloženia: 30. 1. 2023 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 1. 2023 8:00

Partneri

Foto