Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Cirkevné oznamy

Kedy: 11. 8. 2022 18:00 - 19:00

Kde: Kostol sv. Cyrila a Metoda

kostol

Oznamy z farnosti Veselé a filiálky Rakovice
Sväté omše – vysielané STREAM /YOUTUBE/
z farského Kostola sv. Bartolomeja vo Veselom.

Typ akcie: cirkevný (rímskokatolícka bohoslužba, rímskokatolícka bohoslužba)
Bezbariérový vstup na akciu Akcia je vhodná pre deti
Sväté omše slúžené vo Veselom v nedeľu a v sviatky budú vysielane aj  online.
Úmysly apoštolátu na mesiac:  august

Úmysel Svätého Otca:
    Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

Úmysel našich biskupov:
   
Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.

Myšlienka na týždeň:
   Usmievaj sa na každého bez ohľadu na to, kto to je. Tak rýchlejšie porastieš v láske ku každému.

sv. matka Tereza

Sväté omše:
Začiatky a úmysly sv. omší:  7. august - 14. august 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice.
Nedeľa 7. august 9:00 hod. + Jozef a Hedviga Zelezníkoví, Hedviga a Gustáv Drahoví
Štvrtok 11. august 18:00 hod. Zosnulí z rodiny Šiškovej a Málikovej
Nedeľa 14. august 9:00 hod.  + Emília Vlhová, 20. výročie, ostatná rodina
a za obrátenie hriešnikov
Liturgický kalendár:
Pondelok sv. Dominik kňaz spomienka
Utorok sv. Terézia Benedikta od Kríža panna a mučenica
patrónka Európy
sviatok
Streda sv. Vavrinec diakon a mučeník sviatok
Štvrtok sv. Klára panna spomienka
Piatok sv. Jana Františka de Chantal rehoľníčka spomienka
Sobota sv. Poncián a Hipolyt pápež a kňaz, mučeníci spomienka
Nedeľa Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie slávnosť 20. nedeľa cez rok
Oznamy:
  •   termín slávnosti birmovaniav našej farnosti bol stanovený Arcibiskupským úradom v Trnave na 24. septembra 2022 o 10:30 hod., prosím birmovancov, ako aj rodičov, aby ste to zobrali na vedomie a zaujali k príprave a prijatiu tejto sviatosti náležitý postoj;
  •   sviatosť manželstva chcú prijať 13. augusta v Rakoviciach snúbenec Róbert Benko, bývajúci v Bratislave a snúbenica Jana Amberská, bývajúca v Rakoviciach, kto by ste vedeli o akejkoľvek manželskej prekážke brániacej uzavretiu tohto zväzku, oznámte to prosím na farskom úrade;
  •   práce v kostole a okolo kostola pokračujú aj v tomto týždni od pondelka do piatku, prosím chlapov brigádnikov o pomoc pri týchto prácach, k finančnej podpore tohto dielana budúcu nedeľu 14. augusta po svätej omši aj mimoriadna zbierkarí radi prijmú každú ochotnú ruku, k finančnej podpore tohto diela bude v nedeľu 14. augusta aj mimoriadna zbierka;
  •   rímskokatolícka Cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy, dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu navyučovanie predmetu náboženská výchova, prihlasovať sa do konca septembra 2022, podrobnosti nájdete na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk;
  •   pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa ku katolíckej viere prihlásilo 55,8 % veriacich. V roku 2011 to bolo 62,02 %. Novým trendom je výrazný rast ľudí bez vyznania – v roku 2021 to bolo už 23,8 %;
  •    cirkevné obdobie
  •    farské oznamy;
  •    štatút farskej rady;
Kontakt:
  •    vdp. Peter Kuljaček, 922 08 Veselé 76, telefón: 033 77 96 121, mobil: 0907 168 251

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Kostol sv. Cyrila a Metoda, č. 202, Rakovice, 92208

Časová náročnosť

Doba trvania: 60 minút

Organizátor

Rímsko katolícka Cirkev
Zdroj: Obec Rakovice
Dátum vloženia: 21. 6. 2022 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 8. 2022 15:11

Partneri

Foto