Mikroregión nad Holeškou
Mikroregión nad Holeškou

Cirkevné oznamy

Kedy: 16. 1. 2022 9:00 - 10:00

Kde: Kostol sv. Cyrila a Metoda

kostol

Oznamy z farnosti Veselé a filiálky Rakovice
Sväté omše – vysielané STREAM /YOUTUBE/
z farského Kostola sv. Bartolomeja vo Veselom.

Typ akcie: cirkevný (rímskokatolícka bohoslužba, rímskokatolícka bohoslužba)
Bezbariérový vstup na akciu Akcia je vhodná pre deti
Sväté omše od 12. decembra sú slúžené aj  vo filiálnom   Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Sväté omše slúžené vo Veselom v nedeľu a v sviatky budú vysielane aj  online.
Úmysly apoštolátu na mesiac:  január

Úmysel Svätého Otca:
   Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú uznali ich dôstojnosť a práva vyplyvajúce z bratstva všetkých ľudí.
Úmysel našich biskupov:
   Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.

Myšlienka na týždeň:

Myšlienka na týždeň:
   Konaj tak, akoby všetko záviselo iba od teba, a dôveruj, akoby všetko záviselo od Boha.

sv. Ignác  z Loyoly

Sväté omše:
Začiatky a úmysly sv. omší:  9. január - 16. január 2022, farnosť Veselé, filiálka Rakovice.
Nedeľa 9. január 9:00 hod. + Boris Vavák
Štvrtok 13. január 17:00 hod. poďakovanie za rodičov Františka a Filoménu,
prosba o zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa 16. január 9:00 hod. poďakovanie za 77. rokov života, prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
Liturgický kalendár:
Pondelok sv. Antona opát ľubovoľná spomienka
Utorok      
Streda      
Štvrtok sv. Hilár biskup a učiteľ Cirkvi ľubovoľná spomienka
Piatok      
Sobota Preblahoslavená Panna Mária ľubovoľná spomienka
Nedeľa     2. nedeľa v Cezročnom období
Oznamy:
 •   organizátor bohoslužieb je povinný zabezpečiť max. 30 osôb alebo 1 osoba na 15 m2
 •   vstup len pre osoby OP;
 •   sväté omše sa vysielajú online z farského kostola vo Veselom v nedeľu o 10:30 hod. a v prikázaný sviatok;
 •   sobášne obrady a obrady krstu - maximálne 6 osôb;
 •   po svätých omšiach bude možnosť prijať sväté prijímanie vonku, ktorí sú mimo režimu OP;
 •   požehnanie domu kňazom pri Trojkráľovej kolede bude po dohode s kňazom;
 •   počas týchto dní bude možnosť spovede pred každou svätou omšou na požiadanie;
 •   zasadnutie Farskej ekonomickej rady bude v stredu o 17:45 hod., prosím o účasť všetkých členov;
 •    cirkevné obdobie
 •    farské oznamy;
 •    štatút farskej rady;
Kontakt:
 •    vdp. Peter Kuljaček, 922 08 Veselé 76, telefón: 033 77 96 121, mobil: 0907 168 251

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Kostol sv. Cyrila a Metoda, č. 202, Rakovice, 92208

Časová náročnosť

Doba trvania: 60 minút

Organizátor

Rímsko katolícka Cirkev
Zdroj: Obec Rakovice
Dátum vloženia: 26. 12. 2021 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2022 8:27

Partneri

Foto